Inventuur maaülikooli raamatukogus
Tagasi

Eesti Maaülikooli raamatukogus viiakse augustis läbi inventuur. 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook