Maaülikoolis hakkab plagiaati otsima URKUND
Tagasi


Loomevarguse ehk plagiaadi ennetamine on iga ülikooli jaoks tõsine ülesanne ning senini panustatud lootused KRATTile ei rahulda enam piisavalt ülikoolide vajadusi. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) sõlmis käesoleva aasta maikuus Eesti erinevate haridusasutustega (s.h Eesti Maaülikooliga) konsortsiumilepingu uue plagiaadituvastustarkvara URKUND kasutamisele võtmiseks.  
 
Plagiaadituvastussüsteem KRATT jääb endiselt kasutusse, kuid on suunatud eelkõige üliõpilastele vabalt kasutamiseks lõputööde vms üliõpilastööde kirjutamise käigus.
 
URKUNDi eesmärk on ennetada plagiaati ja tõsta teadlikkust loomevargusest
URKUNDi tööpõhimõte on  sarnane KRATTile, ent omab tunduvalt suuremat andmebaasi ning on võimekam internetis ja erinevates andmebaasides olevate võõrkeelsete materjalide võrdluses.
 
URKUND võrdleb üleslaaditavaid tekste internetis avalikult kättesaadavate materjalidega, maaülikooli digitaalarhiivis DSpace asuvate publikatsioonide ja üliõpilastöödega ning URKUNDi enda andmebaasis olevate allikatega (kõik üleslaetud tööd jäävad URKUND andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi allikatena).
URKUND koostab tekstide võrdlemise tulemusel sarnasusraporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis näidatakse vastandades, millised osad tekstis mõne teise allikaga kokku langevad. URKUNDi poolt märgitud tekstide kattuvuste põhjal saab õppejõud analüüsida, kas tekstis esinevad tsitaadid on nõuetekohaselt vormistatud ning kas allikatele on korrektselt viidatud.
 
URKUNDi kasutamisel on oluline mõista, et programm ei määratle, kas kontrollitav tekst on plagiaat või mitte. Lõplik otsustaja on siiski inimene.
URKUNDi olulisemaks eripäraks on see, et iseseisvalt üliõpilased URKUNDis toimetada ei saa. Oluline on õppejõu ja üliõpilase vaheline koostöö. Üliõpilane saab oma töö küll ise kontrolli saata, kuid raporti saajaks on alati õppejõud. Just õppejõud on see, kellel on programmi täies mahus kasutusõigus ning kes hindab ilmnenud kattuvust. Õppejõul on võimalus saadud raportit üliõpilasega jaga.
 
URKUNDi kasutusõiguse (kasutajakonto) saavad kõik maaülikooli akadeemilised töötajad (professorid, dotsendid, teadurid, lektorid ja assistendid). Nimekirja esitab ülikool keskselt tarkvara haldajale.
Oktoobri esimestel päevadel peaks laekuma iga töötaja e-posti aadressile URKUNDilt e-kiri konto aktiveerimise infoga ning süsteemi kasutusjuhendiga. Kasutajad saab juurde lisada, selleks tuleb saata vastav soov aadressile raili.zuba@emu.ee.
 
URKUNDi kasutusjuhendi saad alla laadida SIIT.
Rohkem infot URKUNDi kohta leiad SIIT või urkundi kodulehelt

Raili Zuba
raamatukogu 
e-ressursside peaspetsialist
raili.zuba@emu.ee
731 3064


 
 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook