Väitekirjade kaitsmised oktoobris
Tagasi

27. oktoobril 2017 a. kell 12.00 tuleb Tartus Kreutzwaldi tn 5 (Metsamaja) ruumis 1A5 kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Evelin Jürgensoni väitekiri
„Maareformi elluviimine Eestis: Institutsionaalne korraldus, elluviimise kiirus ja maade tükeldatus”
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateadustes.

Doktoritöö juhendaja on dots. Siim Maasikamäe
Oponendid on Dr Juhana Hiironen (Aalto University, Finland) ja Dr Velta Parsova (Latvia University of Agriculture, Latvia).     
  
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3695
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook