Filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmised novembris ja detsembris
Tagasi

10. novembril 2017. a. kell 10.00 tuleb Tartus Kreutzwaldi tn 62 ruumis A201 kaitsmisele Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Anna Pisponeni väitekiri

„Lactose clustering and crystallization - an experimental investigation of lactose pure solution and Ricotta cheese whey“ („Laktoosi klasterdumine ja kristalliseerimine: puhta laktoosi lahuse ja ricotta juustu vadaku eksperimentaaluuring“)
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal.

Doktoritöö juhendajad on prof Avo Karus ja dr Väino Poikalainen
Oponent on prof Anthony Paterson Massey Ülikoolist Uus-Meremaalt

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3710

27. novembril 2017. a kell 10.15 tuleb Tartus Kreutzwaldi tn 1a ruumis 104 kaitsmisele Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorandi Anne Põdra väitekiri 
 
"The socio-economic determinants of entrepreneurship in Estonian rural municipalities" ("Ettevõtlust mõjutavad sotsiaal-majanduslikud tegurid Eesti valdades")
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.
 
Doktoritöö juhendaja on prof Rando Värnik
Oponent on dr Jane Atterton (Scotland's Rural College, Edinburgh)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3707

11. detsembril 2017. a kell 14.15 tuleb Tartus Kreutzwaldi tn 5 ruumis D239 kaitsmisele Ene Toomingu väitekiri
„The sublethal effects of neurotoxic insecticides on the basic behaviours of agriculturally important carabid beetles" ("Neurotoksiliste insektitsiidide subletaalne toime põllumajanduslikult oluliste jooksiklaste põhikäitumistele“) 
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Doktoritöö juhendajad on Enno Merivee ja Anne Must 
Oponent on prof. Pietro Brandmayr (University of Calabria, Italy)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3735

15. detsembril 2017. a kell 10.00 tuleb Tartus Kreutzwaldi tn 62 ruumis A201 kaitsmisele Aimar Nammi väitekiri
„Expression of BMP and Pax proteins in the central nervous system of human and rat embryos at early stages of development” („BMP ja Pax signaalmolekulide avaldumine inimese ja roti embrüote kesknärvisüsteemi varajastel arenguetappidel”)
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Doktoritöö juhendajad: prof Marina Aunapuu ja prof Andres Arend (Tartu Ülikool)
Oponent: prof Fred Sinowatz Müncheni Ludwig (Maximiliani Ülikoolist Saksamaalt)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3733

  
15. detsembril 2017. a.  kell 14.15 tuleb Tartus, Eesti Maaülikooli Karl Ernst von Baeri Majas, Veski 4 kaitsmisele Kadi Palmiku väitekiri
„Effects of natural and anthropogenic pressures and disturbances on the macrophytes of Lake Peipsi"
("Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite mõju Peipsi järve suurtaimestikule“) 

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.

Doktoritöö juhendajad on Helle Mäemets ja Külli Kangur
Oponent on Mennobart van Eerden, PhD (Rijkswaterstaat, The Netherlands)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3734
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook