Lahtiolekuajad ja asukoht
Kasutuskord
Üldandmed
Ajalugu
Struktuur
Töötajad
Filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmised
Tagasi
 
3. märtsil kell 11.15 tuleb Tartus Kreutzwaldi 5-D239 kaitsmisele EMÜ põllumajanduse õppekava  doktorandi Mailiis Tampere väitekiri
„Impact of slurry fertilization on nutrient leaching and on the abundance of antibiotic resistance genes in agricultural soil. Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas“

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.
 
Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja teadur Henn Raave
Oponent: Prof. Eile Turtola (Natural Resources Institute Finland)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3035

28. märtsil kell 10.00 tuleb Tartus Metsamajas (ruum 2A1) kaitsmisele EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Kalev Adamsoni väitekiri
Invasiivsete okka- ja võrsehaiguste levik ja nende tekitajate populatsioonide võrdlev analüüs okaspuudel Põhja-Euroopas. Distribution and population genetic analysis of the agents of invasive needle and shoot diseases of conifers in Northern Europe”
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Doktoritöö juhendaja on dotsent Rein Drenkhan
Oponent: Prof. Paolo Capretti (University of Florence, Italy)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3090
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook