Lahtiolekuajad ja asukoht
Kasutuskord
Üldandmed
Ajalugu
Struktuur
Töötajad
Filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmised juunis
Tagasi
 
9. juunil 2017 kell 10.00 tuleb Tartus Kreutzwaldi 5-1B27 kaitsmisele EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Sandra Metslaidi väitekiri
„Kliima mõju hindamine hariliku männi (Pinus sylvestris L.) kasvule Eestis. Assessment of climate effects on Scots pine (Pinus sylvestris L.) growth in Estonia”

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.
 
Doktoritöö juhendajad on professor Andres Kiviste ja dotsent Ahto Kangur.
Oponent: Prof. Gediminas Brazaitis (Faculty of Forest Science and Ecology, Aleksandras Stulginskis University).
 
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3137
 
 
15. juunil 2017 kell 11.15 tuleb Tartus Kreutzwaldi 5-1A5 kaitsmisele Nele Nutti väitekiri 
„Tajutav maastik  teoreetilis-metodoloogiline käsitlus maastikust. The perceivable landscape a theoretical-methodological approach to landscape“
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal.
 
Doktoritöö juhendajad on professor Juhan Maiste ja professor Zenia Kotval (Michigan State University, USA; TTÜ Tartu Kolledž)
Oponent: Dr. Kati Lindström (KTH Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3148

 
19. juunil 2017 kell 10.00 tuleb Tartus Kreutzwaldi 5-2A1 kaitsmisele EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Tiia Drenkhani väitekiri
„Hariliku männikärsaka (Hylobius abietis L.) seos patogeensete ja saprotroofsete seente ning viirustega. Interaction between large pine weevil (Hylobius abietis L.), pathogenic and saprotrophic fungi and viruses”

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.
 
Doktoritöö juhendajad on dotsent Kaljo Voolma, dotsent Ivar Sibul ja dotsent Risto Kasanen.
Oponent Research Professor Isabella Børja (Biotechnology and Plant Health, Norwegian Institute of Bioeconomy Research).
 
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3170


20. juunil 2017 kell 10.15 tuleb Tartus Kreutzwaldi 5-D239 kaitsmisele Seyed Mahyar Mirmajlessi väitekiri „Assessment of Verticillium dahliae Kleb. And Soil Fungal Communities Associated with Strawberry Fields. Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel“
filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja prof. Marika Mänd
Oponent: prof. Franco Nigro (University of Bari Aldo Moro, Itaalia)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3359
 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook