Lahtiolekuajad ja asukoht
Kasutuskord
Üldandmed
Ajalugu
Struktuur
Töötajad
Eesti Maaülikoolis omistati esimene DOI
Tagasi

DataCite Eesti konsortsiumi liikmena on Eesti Maaülikoolil nüüdsest litsents teadusandmetele DOI (Digital Object Identifier) omistamiseks. Seda rahvusvaheliselt tunnustatud standardit haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). DOI on püsiindikaator (püsilink) digitaalse objektini, selle lisamine ja sellele viitamine on suureks abiks tsiteeritavuse kasvul.   
                                         
Esimese tööna sai Eesti Maaülikooli DOI ( 10.15159/EMU.1 ) Alo Alliku Maailma Energeetikanõukogu 2016. aasta stipendiumi ja esimese preemia saanud doktoritöö „Design of Distributed Energetics Solution Based on the Increasing of Direct Consumption of Electricity Generated from Wind and Solar Energy“. Tööle viitamisel saab kasutada püsilingina kas  http://dx.doi.org/10.15159/EMU.1  või  http://hdl.handle.net/10492/2999 (DSpace). DataCite lehel on andmekeskuseks Eesti Maaülikool (ESTDOI/EMU) ning kõik DOI-ga varustatud teadusandmed otsitavad, nende hulgas ka eelmainitud doktoritöö
https://search.datacite.org/works?query=10.15159%2FEMU.1

Teadlase või teadlaste grupi taotluse põhjal pakub raamatukogu nüüd võimalust teadusandmetele ja publikatsioonidele, mis on lisatud pikaajaliseks säilitamiseks digitaalarhiivis EMU DSpace, saada Eesti Maaülikooli DOI (prefiksiga EMU). DOI-de omistamise ja EMU DSpace-i haldamisega tegeleb Eesti Maaülikooli raamatukogu.

DataCite Eesti Maaülikooli kontaktisik on Kersti Laupa kersti.laupa@emu.ee
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook