Lahtiolekuajad ja asukoht
Kasutuskord
Üldandmed
Ajalugu
Struktuur
Töötajad
Filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmised septembris
Tagasi
 
5. septembril 2017 kell 9.15 tuleb Tartus Kreutzwaldi 5-2A1 kaitsmisele Raivo Kalle filosoofiadoktori väitekiri
"Change in Estonian natural resource use: the case of wild food plants. Eesti looduslike ressursside kasutamise muutus: looduslike toidutaimede näitel"


Doktoritöö juhendajad on prof. Tiiu Kull, dr Renata Sõukand, dr Rajindra K Puri
Oponent: prof. Manuel Pardo de Santayana (Autonomous University of Madrid)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3660

5. septembril  2017 kell 14.00 tuleb Tartus Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) kaitsmisele Pille Meinsoni filosoofiadoktori väitekiri
"High-frequency measurements - a new approach in limnology. Pidevmõõtmised - uus lähenemine limnoloogias"


Doktoritöö juhendajad on juhtivteadur Peeter Nõges ja teadur Alo Laas
Oponent: Dr. Rafael Marcé (Kataloonia veeuuringute instituudist; ICRA)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3659
 
15. septemberil 2017 kell 9.00 tuleb Tartus Kreutzwaldi 5-2A1 kaitsmisele EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Reimo Lutteri väitekiri
“Keskealiste hübriidhaava- ja arukaseistandike kasvukäik ning ökoloogia endistel põllumajandusmaadel. Growth development and ecology of midterm hybrid aspen and silver birch plantations on former agricultural lands”

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.
 
Doktoritöö juhendajad on professor Hardi Tullus ja vanemteadur Arvo Tullus
Oponent: professor Jürgen Bauhus (Chair of Silviculture, University of Freiburg, Germany).
 
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ raamatukogu digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3666
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook