Lahtiolekuajad ja asukoht
Kasutuskord
Üldandmed
Ajalugu
Struktuur
Töötajad
Viivisevaba periood 1. - 21. juunini
Tagasi

1. – 21. juunini saab maaülikooli raamatukogus viivisevabalt tagastada laenutähtaja ületanud raamatuid.
Varem tasumata jäänud viiviseid ei kustutata.

 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook