E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
OA repositooriumid
OA ajakirjad ja raamatud
Avatud teadus
Digitaalarhiiv EMU DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
Avatud juurdepääs (Open Access, OA)Avatud juurdepääsu (Open Access, OA ) eesmärk on levitada digitaalselt avaldatud ning
interneti kaudu vabalt ja tasuta kättesaadavat teadusinformatsiooni.

Avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni on võimalik täies mahus ja piiranguteta lugeda, levitada, kopeerida, alla laadida, välja trükkida ja viidata.

Kohustuslik on viidata autorile ja algallikale.  

Avatud juurdepääsu liikumise peamine seisukoht on, et teadustöö eest on inimene maksumaksjana juba maksnud, seetõttu ei saa nõuda raha selle tulemuste ligipääsuks.  
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook