Infoallikad

Andmebaasid

Andmebaasidele on tagatud ligipääs Eesti Maaülikooli võrgus (kui ei ole märgitud teisiti). Väljaspool võrku ligipääsu võimalused on kirjeldatud rubriigis Kaugtöö.

Algallikate kiireks leidmiseks andmebaasidest soovitame kasutada e-ajakirjade ja e-raamatute koondkataloogi Full Text Finder.

Ühisotsinguks raamatukogu poolt vahendatavatest andmebaasidest ja teistest e-ressurssidest soovitame kasutada ühisotsingumootorit EBSCO Discovery.

 

American Chemical Society (ACS)

American Society for Microbiology (ASM)

BioOne  

CAB Direct     
CAB Abstracts
*  CAB eBooks Front File (2014-present)

Cambridge Core    

EBSCO andmebaasid                                                                                                                                    

Eesti standardid            

Emerald Insight   UUS!
*   Engineering eJournal Collection

*   Management eJournal Database                               

EMÜ digitaalarhiiv EMU DSpace                                                                                        

IEEE Xplore Digital Library

JSTOR 

Nature Publishing

Oxford University Press

ProQuest Ebook Central

SAGE

ScienceDirect     

Scopus 

SpringerLink

Taylor & Francis
*  e-ajakirjade andmebaas 
*  e-raamatute andmebaas 

Web of Science 

Wiley Online Library

 

Täiendavate küsimustega andmebaaside kasutamise kohta pöörduge:
Raili Zuba, e-ressursside peaspetsialist
raili.zuba@emu.ee
telefon  731 3064