E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
OA repositooriumid
OA ajakirjad ja raamatud
Avatud teadus
Digitaalarhiiv EMU DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
OA ajakirjad ja raamatud

Ülemaailmne eelretsenseeritud OA ajakirjade register on DOAJ https://doaj.org/


Ülemaailmne eelretsenseeritud OA raamatute kataloog on DOAB http://www.doabooks.org/


      


Eesti avatud juurdepääsuga teadusväljaanded on kiiresti leitavad ROAD andmebaasis 

   
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook