E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
OA repositooriumid
OA ajakirjad
Avatud teadus
Digitaalarhiiv DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
OA ajakirjad

Ülemaailmne eelretsenseeritud OA ajakirjade register on DOAJ https://doaj.org/

NB! Avatud juurdepääsuga  ajakirjade tausta tuleb võimalusel alati kontrollida.


Eesti avatud juurdepääsuga teadusväljaanded on kiiresti leitavad ROAD andmebaasis 

   
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook