E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
OA repositooriumid
OA ajakirjad ja raamatud
Avatud teadus
Digitaalarhiiv EMU DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
OA repositooriumid

OpenDOAR on avatud juurdepääsuga akadeemiliste repositooriumide kataloog.
2017. aastast on ka Eesti Maaülikooli digitaalarhiiv DSpace selles kataloogis leitav.

 

Invasive Species Compendium

                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook