E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
Avatud teadus
Teadusandmete haldamine
DataCite Eesti
OpenAIRE
DOI taotlemine
Digitaalarhiiv EMU DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
Avatud teadus
Teaduse avaandmed (Open Data) on teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks. 
Teaduse avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja teadustöös kasutada. Ainsaks nõudmiseks teaduse avaandmete kasutamisel on korrektne viitamine autorile. Teadustöö tulemustele avatud juurdepääsu andmist peetakse oluliseks, sest see  Avatud juurdepääsuga teadusandmed on teistele teadlastele internetis kergesti leitavad ja taaskasutatavad. Teadusandmete levik laieneb tänu võimalustele, mida pakuvad lingitud andmete (linked data) kogud.
 
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 "Teadmistepõhine Eesti" sätestab:
Soodustada avatud juurdepääsu (open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele.
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook