E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Teadusandmete haldamine
DOI taotlemine
Avatud juurdepääs
DataCite Eesti
Töövahendid
Perioodika
DOI taotlemine
DOI (Digital Object Identifier) on püsiindikaator (püsilink) digitaalse objektini. Seda rahvusvaheliselt tunnustatud standardit haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Eesti Maaülikool omab DataCite Eesti konsortsiumi liikmena litsentsi DOI omistamiseks nendele teadusandmetele, mida hoiustatakse Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Kõik Eesti Maaülikooli poolt omistatud DOI-d registreeritakse vastavalt DataCite organisatsiooni nõuetele.

Millised teadusandmed võivad saada DOI?
Teadlase või teadlaste grupi taotluse põhjal omistab Eesti Maaülikool DOI (prefiksiga EMU) teadusandmetele ja publikatsioonidele, mis on lisatud digitaalarhiivi EMU DSpace. Iga muudatus teadusandmetes toob kaasa uue kirje loomise digitaalarhiivi ja uue DOI omistamise.

Teadusandmete eemaldamine
Digitaalarhiiv EMU DSpace on loodud teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks. Mõningatel juhtudel (autoriõiguste rikkumine, loomevargus, rahvuslik julgeolek, võltsitud andmed, jne) võidakse andmed digitaalarhiivist eemaldada. Ka sellisel juhul säilib omistatud DOI, mis viib püsilingina digitaalarhiivi kirjesse, millele on lisatud juurdepääsu keelav märge.
 
Raamatukogu kontaktisik
Kersti Laupa
teenuste arendusjuht
kersti.laupa@emu.ee
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook