E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Teadusandmete haldamine
DOI taotlemine
Avatud juurdepääs
DataCite Eesti
Töövahendid
Perioodika
Avatud juurdepääs

Avatud juurdepääsu (Open Access, OA ) eesmärk on levitada digitaalselt avaldatud ning
interneti kaudu vabalt ja tasuta kättesaadavat teadusinformatsiooni.
Avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni on võimalik täies mahus ja piiranguteta lugeda, levitada, kopeerida, alla laadida, välja trükkida ja viidata.
Kohustuslik on viidata autorile ja algallikale.  


OpenDOAR on avatud juurdepääsuga akadeemiliste repositooriumide kataloog.

2017. aastast on ka Eesti Maaülikooli digitaalarhiiv DSpace selles kataloogis leitav.Ülemaailmne eelretsenseeritud OA ajakirjade register on DOAJ https://doaj.org/


Ülemaailmne eelretsenseeritud OA raamatute kataloog on DOAB http://www.doabooks.org/
       


Eesti avatud juurdepääsuga teadusväljaanded on kiiresti leitavad ROAD andmebaasis 
    

 

Avatud juurdepääsu liikumise peamine seisukoht on, et teadustöö eest on inimene maksumaksjana juba maksnud, seetõttu ei saa nõuda raha selle tulemuste ligipääsuks.

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) on e-taristu (avatud hoidlate ehk repositooriumite võrgustik) vastastikuse eksperdihinnangu saanud artiklite ja andmekogumite hoidmiseks ja kättesaamiseks, mis on valminud ELi seitsmendast raamprogrammist rahastatud projektide tulemusel.


Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt (NOAD) on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu.

Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“
Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“
Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“
 
 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook