E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
Avatud teadus
Teadusandmete haldamine
DataCite Eesti
OpenAIRE
DOI taotlemine
Digitaalarhiiv EMU DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
OpenAIRE

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) on e-taristu (avatud hoidlate ehk repositooriumite võrgustik) vastastikuse eksperdihinnangu saanud artiklite ja andmekogumite hoidmiseks ja kättesaamiseks, mis on valminud ELi seitsmendast raamprogrammist rahastatud projektide tulemusel.

Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt (NOAD) on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu.

Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“
Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“
Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“
 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook