E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Teadusandmete haldamine
DOI taotlemine
Avatud juurdepääs
DataCite Eesti
Töövahendid
Perioodika
Teadusandmete haldamine
 
Avatud teadusandmed peavad olema varustatud unikaalsete digitaalsete identifikaatoritega ja metaandmetega ning neid hoiustatakse usaldusväärsetes ja avatud repositooriumites.
Teadustöö ja projekti uurimisandmete kogumisel, haldamisel, säilitamisel ning kättesaadavaks tegemisel on abiks andmehaldusplaani koostamine. Andmehaldusplaanid on muutumas teadusprojekti lahutamatuks osaks ning teadusuuringuid rahastavate asutuste nõudeks rahastuse taotlemisel.

Andmehaldusplaan (Data Management Plan, DMP)
Andmehaldusplaan on dokument, mis näitab, kuidas teadlane käib ümber oma uurimisandmetega kogu teadustöö vältel ja pärast selle lõppemist. 
DMP Online
DMP Online on töökeskkond andmehaldusplaanide koostamiseks
Konto loomine
Vali, kas hakkad kontot looma või olemasolevale kontole sisse logima. Konto loomiseks kasuta oma e-meili aadressi ning kasuta turvalist salasõna. Kuna Eesti Maaülikool ei ole veel loetletud asutuste nimekirjas, vali My organisation isn't listed. Tutvu kasutustingimustega, nõustu ning registreeru. 
Vastuseks saad e-kirja, kus palutakse veebilingile klikates oma konto kinnitada. Sisesta oma ees- ja perekonnanimi, salvesta ning saadki alustada tööd. 


Andmehaldusplaani loomine
Esmakordsel sisselogimisel avaneb juuresolev pilt ning saabki alustada oma esimese andmehaldusplaani loomist.
Kui andmehaldusplaan koostatakse mõne nimekirjas oleva rahastaja nõudel (näiteks Horisont 2020 raamprogramm), tuleks see valida rippmenüüst, või siis koostada ise vastavalt oma rahastaja nõudmisele. 

Igal juhul sobib andmehaldusplaani koostamiseks kõige üldisem mall generic DMP, mille kohta käivad ka järgnevad selgitused.
Andmehaldusplaani jagamine
Olemasolevat andmehaldusplaani saab jagada teistega või koostada seda algusest peale mitmekesi. Teistele jagamiseks on kolm taset: Andmehaldusplaani omanikuna sisestad vastavasse kasti nende meiliaadressid, kellega soovid plaani jagada, määrad õigused ja saategi koos edasi töötada.
Kutsutud saavad e-meili vastava infoga, kuid selleks, et näha andmehaldusplaani, peavad nad olema samuti registreeritud DMPonline keskkonda. Sama kehtib, kui õiguste taset muudetakse.
Andmehaldusplaani eksportimine
Kui andmehaldusplaan on vaja esitada paberil näiteks grandi taotlemisel, tuleb see töökeskkonnast eksportida
Andmehaldusplaani on võimalik alla laadida paljudes formaatides: pdf, csv, html, json, text, xml, docx.
Andmehaldusplaanide näited
DCC pakub mitmeid näiteid ja täiendavaid juhendmaterjale.
How to Develop a Data Management and Sharing Plan
Andmehaldusplaanide näiteid võib leida ka maailma ülikoolide kodulehtedelt: 
Minnesota University
North Carolina State University
Yale Digital Collections Center
The University of Edinburgh
University of Leeds
Ten Simple Rules for Creating a Good Data Management Plan
 
 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook