E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
Avatud teadus
Digitaalarhiiv DSpace
Lõputöö saatmine
Juhised saatmiseks
KRATT
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
Lõputöö saatmine
Autor:*
Telefon:*
E-post:*
Instituut:*
Kaitsmise kuupäev:*
Pealkiri eesti keeles:*
Pealkiri inglise keeles:*
Lõputöö fail:*
Töö lühikokkuvõtte fail:*
Lisad* kohustuslik väli
Lõputöö faile ja lisasid võib saata ka zip'iga kokku pakitult.
Failide saatmisel on mahupiirang 100MB.
Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust:
Raili Zuba
raili.zuba@emu.ee
731 3064
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook