E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Töövahendid
Perioodika
E-kataloog ESTER
E-kataloog ESTER on 18 Eesti raamatukogu ühiskataloog.
Kõik ühiskataloogi koostavad raamatukogud kasutavad oma igapäevatöös rahvusvaheliselt tunnustatud integreeritud raamatukogusüsteemi Sierra. 
Kataloogi enda nimi ESTER tuleneb kahest antud süsteemis kasutatavast MARC21 koodist:
EST (eesti keel) ja ER (Eesti riik).
Põhjalikuma tutvustuse leiate e-kataloog ESTER kasutusjuhendist.

 

                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook