E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud juurdepääs (OA)
Avatud teadus
Digitaalarhiiv DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
Eesti artiklite andmebaas ISE
Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae ISE koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Aluseks nii trükis ilmunud kui ka võrguväljaanded.
Andmebaasi ametlik nimi on "Eesti artiklite andmebaas Index Scriptorum Estoniae", ametlik lühend ISE.

Andmebaas sisaldab: Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele. Andmebaasi koostavad 14 Eesti raamatukogu, haldamise
ja arendamisega seotud küsimustega tegeleb ELNET Konsortsiumi andmebaasi ISE töörühm.
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook