E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Andmebaasid
E-raamatud
E-ajakirjad
E-ajalehed
Katsetused
Avatud juurdepääs (OA)
Avatud teadus
Digitaalarhiiv DSpace
Viitehaldustarkvarad
Perioodika
Juurdepääs Eesti Maaülikooli arvutivõrgus

Andmebaasidesse sisenemine on võrgupõhine ja EMÜ võrgus viibides tunneb enamik andmebaase kasutajad automaatselt ära.

Mõned andmebaasid (Eesti standardid) ja e-ajakirjad (Journal of the American Veterinary Medical Association, American Journal of Veterinary Research, Biocycle, TTJ=Timber Trades Journal) vajavad ka EMÜ võrgus viibides sisenemiseks paroole.

Väljaspool ülikooli arvutivõrku on võimalik siseneda puhverserveriga EMÜ proxy (seadistamise juhendid).

Mõned andmebaasid (EBSCO, CAB Direct) ja e-ajakirjad (Forest Science, Reproduction, Biology of Reproduction) võimaldavad EMÜ võrguühenduse puudumisel ka paroolipõhist sisenemist või isikliku ligipääsu vormistamist (ScienceDirect, Cambridge University Press).

E-raamatute ja e-ajakirjade kättesaadavuse kiireks kontrollimiseks soovitame kasutada e-ressursside koondkataloogi Full Text Finder.

Kõikide e-ressurssidega (andmebaasid, e-ajakirjad ja e-raamatud, paroolid, ligipääsud) seotud küsimuste korral pöörduge

Raili Zuba
e-ressursside peaspetsialist
raili.zuba@emu.ee
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook