E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Andmebaasid
E-raamatud
E-ajakirjad
E-ajalehed
Katsetused
Avatud teadus
Töövahendid
Perioodika
Andmebaasid
Andmebaasid on kättesaadavad ainult EMÜ arvutivõrgus või paroolipõhiselt. Paroolipõhise sisenemise kohta saab informatsiooni telefonilt 7 313 062 või e-posti aadressilt raili.zuba@emu.ee.

Väljaspool ülikooli arvutivõrku on võimalik siseneda puhverserveriga EMÜ proxy (seadistamise juhendid).

Algallikate kiireks leidmiseks andmebaasidest soovitame kasutada e-ajakirjade ja e-raamatute koondkataloogi
Full Text Finder.

Andmebaas EBSCO platvormile tuginev multidistsiplinaarne täistekstandmebaas, mis sisaldab üle 8800 ajakirja. Andmebaas indekseerib ja refereerib ka suurel hulgal ajakirju, monograafiaid, konverentside materjale jne. Andmebaasi on võimalik siseneda ka paroolipõhiselt.
Otseviit andmebaasile
Keemia- ja sellega seotud teaduste (biokeemia, materjaliteadused, toiduainete- ja keemiatehnoloogia jne) eelretstenseeritud teadusajakirju kajastava kirjastuse ACS Publications e-ajakirjade andmebaas.
Otseviit andmebaasile
Ameerika mikrobioloogia ühingu e-ajakirjade  andmebaas, mis hõlmab nii alus- kui ka kliinilise mikrobioloogia kõige uuemaid uurimusi. 
Otseviit andmebaasile
E-ajakirjade täistekstandmebaas, mis sisaldab üle 190 teadusajakirja bioloogia, ökoloogia ja keskkonnateaduste valdkondadest.
Otseviit andmebaasile
Platvormil on avatud CAB Abstracts, CABI Full Text ja CAB eBooks Front File (2014-tänapäev).
Otseviit andmebaasile
Cambridge ülikooli kirjastuse poolt pakutavate ajakirjade andmebaas. Ajakirjade valik on multidistsiplinaarne, sisaldades endas üle 350 ajakirja.
Otseviit andmebaasile
Multidistsiplinaarne platvorm, mis sisaldab erinevaid andmebaase nagu Academic Search Complete, Business Source Complete, ERIC, MEDLINE, American Doctoral Dissretations. Andmebaasi on võimalik siseneda ka paroolipõhiselt.
Otseviit andmebaasile
Eesti Standardikeskuse lugemisteenuse kasutamiseks tutvu ka juhendiga.
Standardite täistekstide lugemise kohta küsige täpsemat informatsiooni library@emu.ee.
Otseviit andmebaasile
Valik Tartu Ülikooli poolt publitseeritud eestikeelseid ülikooliõpikuid ebrary e-raamatute platvormil.
Otseviit andmebaasile
Ligipääs on JSTOR Biological Sciences kollektsioonile, mis sisaldab endas teadusajakirju botaanika, zooloogia ja ökoloogia alastest teadusvaldkondadest.
Otseviit andmebaasile
EBSCO platvormile tuginev bibliograafiline andmebaas, mis hõlmab kõiki meditsiinivaldkondi. Andmebaasi on võimalik siseneda ka paroolipõhiselt.
Otseviit andmebaasile
Väga kõrge mõjufaktoriga loodusteaduste ja meditsiini alaste ajakirjade andmebaas. Andmebaasis asub ka ajakiri Nature, mis on üks juhtivatest rahvusvahelistest teadusajakirjadest.
Otseviit andmebaasile
Oxford University kirjastuse poolt publitseeritud ajakirjade täistekstandmebaas. Kajastust leidvateks teemavaldkondadeks on loodusteadused, meditsiin, matemaatika, füüsika jne.
Otseviit andmebaasile
Laiaulatuslik väitekirjade ja teeside andmebaas aastast 1743 kuni tänapäev (sealhulgas väitekirjade täistekstid alates aastast 1997). Kajastatavad teemad: Business and Economics, Medical Sciences, Science, Technology, Agriculture, Social Sciences, Arts, Humanities.
Otseviit andmebaasile
Multidistsiplinaarne andmebaas, mis sisaldab endas e-raamatuid väga paljudelt erinevatelt kirjastustelt.
Otseviit andmebaasile
Euroopa suurima keemiaalase erialaorganisatsiooni Royal Society of Chemistry ajakirjade andmebaas.
Otseviit andmebaasile
Kirjastuse Elsevier elektrooniliste ajakirjade täistekstandmebaas. NB! Juurdepääsu ei ole neile ScienceDirect platvormil pakutavatele ajakirjadele, mis kuuluvad teistele kirjastustele või teadusseltsidele. Andmebaasi on võimalik siseneda ka isikliku kasutajakontoga.
Otseviit andmebaasile
Valik Elsevier kirjastuse e-raamatuid ScienceDirect platvormil. Andmebaasi on võimalik siseneda ka isikliku kasutajakontoga.
Otseviit andmebaasile
Kirjastuse Elsevier üks suurimaid bibliograafilisi multidistsiplinaarseid andmebaase, mis sisaldab endas nii eelretsenseeritud teaduskirjandust kui ka kvaliteetseid veebiressursse.
Otseviit andmebaasile
Multidistsiplinaarne kirjastuste Springer ja Kluwer ajakirjade ja e-raamatute andmebaas.
Otseviit andmebaasile
Kirjastuse Taylor & Francis teaduse ja tehnikaalaseid ajakirju kajastav andmebaas.
Otseviit andmebaasile
Web of Science platvormile tuginevad erinevad viiteandmebaasid:
Web of Science Core Collection
Science Citation Index Expanded (1996-tänapäev)
Social Sciences Citation Index (1996-tänapäev)
Arts & Humanities Citation Index (1996-tänapäev)
Konverentsimaterjalide tsiteerimisinfo andmebaasid
Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-tänapäev)
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-tänapäev)
Teadusraamatute viiteandmebaasid
Book Citation Index– Science (2005-tänapäev)
Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-tänapäev)
MEDLINE 
SciELO Citation Index 
Otseviit andmebaasile
Loodusteaduste ja meditsiinialaste ajakirjade täistekstandmebaas kirjastuselt Wiley.
Otseviit andmebaasile
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook