E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Andmebaasid
E-raamatud
E-ajakirjad
E-ajalehed
Katsetused
Avatud teadus
Töövahendid
Perioodika
E-ajakirjad
Online versioonid on kättesaadavad ainult EMÜ arvutivõrgus või paroolipõhiselt.
Paroolide saamiseks pöörduge
raili.zuba@emu.ee

E-ajakirjade kättesaadavuse kontrollimiseks andmebaasides võib kasutada ka
e-ressursside koondkataloogi 
Full Text Finder.
 1. ACI Materials Journal
 2. ACI Structural Journal
 3. Agricultural Finance Review
 4. Agronomy Journal
 5. American Journal of Veterinary Research (paroolipõhine)
 6. Animal: An International Journal of Bioscience
 7. Animal Welfare
 8. Annals of Tourism Research
 9. Apidologie (Alates 2011 Springer andmebaasis)
 10. Biocycle
 11. Botany
 12. Canadian Journal of Forest Research
 13. Canadian Journal of Plant Science
 14. Crop Science
 15. DEGA - GaLaBau - Garten und Landschaftsbau
 16. DEGA - Gartenbau
 17. Deutsch Perfekt
 18. Ecology
 19. Fleischwirtschaft
 20. Forest Science
 21. Gemüse
 22. Genetics Selection Evolution
 23. In Practice
 24. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology   
 25. International Journal of Plant Sciences
 26. International Journal of Productivity and Quality and Management
 27. Journal of Animal Science
 28. Journal of Feline Medicine and Surgery
 29. Journal of Food, Agriculture and Environment
 30. Journal of the American Animal Hospital Association
 31. Journal of the American Veterinary Medical Association (paroolipõhine)
 32. Journal of Plant Ecology
 33. Materialpruefung=Materials Testing (paroolipõhine)
 34. Reproduction
 35. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
 36. Spotlight
 37. TTJ (Timber Trandes Journal) (arhiiv paroolipõhine)
 38. Top Agrar Ausgabe S-R
 39. TOPOS: The International Review of Landscape Arhitecture and Urban Design
 40. Tourism Management
 41. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology
 42. Veterinary Pathology
 43. Veterinary Record
 44. Veterinary Research
  Eestikeelsed e-ajakirjad. Paroolide saamiseks pööruge riina.napseppa@emu.ee
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook