E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Andmebaasid
E-raamatud
E-ajakirjad
E-ajalehed
Katsetused
Avatud teadus
Töövahendid
Perioodika
E-raamatud
 
EMÜ raamatukogu ostis 2016. a kirjastuselt Elsevier aastaks juurdepääsu ca 12 000 e-raamatule.
Tasutud summa väärtuses on 2017. aastast alates tagatud maaülikoolile juurdepääs 325le e-raamatule. Valik on tehtud kasutusstatistikale tuginedes. Nimekirja e-raamatutest saad vaadata SIIN.
 
Sellel platvormil asub ka meile ostetud Encyclopedia of Agriculture and Food Systems                           
Sellel platvormil leiad ka eestikeelseid e-õpikuid

Eestikeelsed e-raamatud.
Paroole küsige aadressilt library@emu.ee
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook