E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Andmebaasid
E-raamatud
E-ajakirjad
E-ajalehed
Katsetused
Avatud teadus
Töövahendid
Perioodika
E-ajalehed
IP põhine juurdepääs Eesti Maaülikooli võrgus Paroolipõhine juurdepääs Paroole küsige aadressilt riina.napseppa@emu.ee
Paroolid antakse üksnes Eesti Maaülikooli raamatukogu lugejatele.

Raamatukogu kontaktisik
Riina Napseppa, komplekteerija
riina.napseppa@emu.ee
telefon  7313142
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook