E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Töövahendid
Lõputöö saatmine
Plagiaadituvastussüsteemid
Viitehaldustarkvarad
Veebiküsitlustarkvara
Perioodika
Töövahendid

Sellel lehel pakutavad töövahendid hõlbustavad õppe- ja teadustööd.

Plagiaadituvastussüteemid: URKUND ja KRATT
Viitehaldustarkvarad: Refworks,  ZoteroMendeley
Veebiküsitlustarkavara: QuestionPro
Eesti Märksõnastik

Edukat kasutamist!
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook