E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Töövahendid
Lõputöö saatmine
Plagiaadituvastussüsteemid
Viitehaldustarkvarad
Veebiküsitlustarkvara
Perioodika
Plagiaadituvastussüsteemid
Lõputööde jms üliõpilastööde vormistamisel on oluline korrektselt viidata teiste autorite teostele, mida on töö koostamisel kasutatud. Üliõpilastööde originaalsuse kontrollimiseks on Eesti Maaülikoolis kasutusel kaks plagiaadituvastussüsteemi. 


URKUND on plagiaadituvastussüsteem, mille kasutusõigus on Eesti Maaülikoolile konsortsiumilepinguga ostetud. Programmi eesmärgiks on ennetada plagiaati ning tõsta teadlikkust loomevargusest. Konsortsiumisse kuuluvad veel Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Sisekaitseakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Tallinna Reaalkool.

URKUNDi saavad kasutada kõik maaülikooli akadeemilised töötajad. Üliõpilased iseseisvalt programmi kasutada ei saa. Tudengitel on võimalik oma tööd süsteemi üles laadida, kuid tulemusraport edastatakse õppejõule.

URKUND võimaldab: URKUNDi kasutusjuhendi saad alla laadida SIIT.
Või tutvu URKUNDi kodulehega http://www.urkund.com/en/about-urkund

Projekti „Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses“ (kood 1.2.0403.11-0127) eesmärk on kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses eesmärgiga parandada selle abil õppe kvaliteeti ning koolidevahelist koostööd võrreldes kõrgkoolide üleselt lõputöid.
Portaaliga on liidestatud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Sisekaitsekadeemia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Eesti Lennuakadeemia kraaditööde arhiivid. Nimetatud arhiivid sisaldavad doktori-, magistri- ning bakalaureusetöid.

Programm võimaldab: KRATTi kasutusjuhendi saad alla laadida siit: kasutusjuhend
 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook