E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Töövahendid
Lõputöö saatmine
Plagiaadituvastussüsteemid
Viitehaldustarkvarad
Veebiküsitlustarkvara
Perioodika
QuestionPro - tarkvara veebiküsitlusteks
Järgneva 3 aasta jooksul on EMÜ töötajatel ja üliõpilastel veebiküsitluste loomiseks tasuta kättesaadav QuestionPro tarkvara. Konto loomisel tuleb kasutada Eesti Maaülikooli meiliaadressi (nimi.perenimi@emu.ee või nimi.perenimi@student.emu.ee) ja keskkonda sisenemiseks linki https://www.questionpro.com/a/showEntry.do?uID=2497
 
Pakkumine võimaldab
 • teha piiramatul hulgal uuringuid, samuti on piiranguteta kasutajate, küsimuste ja vastuste hulk
 • koostada erinevat tüüpi küsitlusi (survey, poll, form)
 • kasutada küsitluste koostamisel rohkem kui 50 erinevat küsimuste tüüpi (Van Western drop, Price Sensitivity, Conjoint, Max Diff, Matrix, Image and Video, Open ended & Drop down)
 • kasutada andmete analüüsimiseks erinevaid võimalusi (Conjoint Analysis, Max Diff, Turf, Co-relation, Survey Comparison, Banner tables, Heat Maps, Word Cloud, Predictive text analysis jne)
 • sirvida erinevat tüüpi raporteid (graafikuna, sõnapilvena jne)
 • eksportida andmed Excelisse, Wordi, PowerPointi, SPSSi, aga ka saadud andmeid lingiga jagada
 • mugavat kasutajakeskkonda, kus küsimuse vormindamisel kuvatakse see „otsepildis“ kasutajani
 • andmete laekumise jälgimist reaalajas
 
Free usage of the Software for 3 years.
Students and faculties can create QuestionPro account themselves using university email address (name.surname@emu.ee or name.surname@student.emu.ee) and to enter use the link https://www.questionpro.com/a/showEntry.do?uID=2497
 
In this sponsorship shall be offered
 • Unlimited number of  users, surveys, responses, questions
 • More than 50 advance Question types including Van Western drop, Price Sensitivity, Conjoint, Max Diff, Matrix, Image and Video, Open ended & Drop down
 • Advanced data analytics suite with real time reporting, Includes Conjoint Analysis, Max Diff, Turf, Co-relation, Survey Comparison, Banner tables, Heat Maps, Word Cloud, Predictive text analysis
 •  Export of data to Word/Excel/PowerPoint/SPSS
 • Custom Dash board for University user
 • 24*7 Technical Support for every Student, Professor or Administrative staff associated to the University
 • Online training sessions for Students, Faculties and Staff

 
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook