Raamatukogust

Üldandmed

Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mis tagab õppe- ja teaduskirjanduse kättesaadavuse maaelu, maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades.
Raamatukogu on asutatud 1952. aastal.
1999. aastast on Eesti Maaülikooli raamatukogul ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) väljaannete hoiuraamatukogu õigused ja kohustused,

1. jaanuari 2018. aasta seisuga on raamatukogus:

kasutuskogu 297 245 arvestusüksust
raamatuid 258 596 köidet
ajakirju 11 564 aastakomplekti
ajalehti 230  aastakomplekti
lugejaid 6 548
külastusi 2017. a 35 804
virtuaalkülastusi 2017.a 111 679
laenutusi 2017. a 26 335
töökohti lugemissaalis 54
ruumide üldpind 1057 m²
töötajaid 15


Aadressil Kreutzwaldi 1A asume alates 2007. aasta aprillist.
Avaliku raamatukoguna pakume info- ja raamatukoguteenuseid kõikidele lugejatele.
Raamatukogu osaleb Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi infosüsteemi töös.