Lugejaks registreerumine
Laenutamine, pikendamine
Printimine, paljundamine, skaneerimine
Raamatukogudevaheline laenutus RVL
Maaülikooli üksuste raamatud
Kasutajakoolitus
Hinnakiri
Ruumide broneerimine
Lugejaks registreerumine
Lugejaks registreeritakse raamatukogus foto ja isikukoodiga kehtiva dokumendi esitamisel.
Lugejaks astuda soovija täidab registreerimiskaardi, mille allkirjastamisel ta kohustub järgima raamatukogu kasutuskorda.

Lugejakaardiks vormistatakse
Lugejakaardi kehtivusaeg on 1 aasta.
Lugeja isikuandmed on konfidentsiaalsed.
EMÜ raamatukogu on avatud kõigile lugejatele.
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook