Lugejaks registreerumine
Laenutamine
Pikendamine
Printimine, paljundamine, skaneerimine
Raamatukogudevaheline laenutus RVL
ISBNi tellimine
Struktuuriüksuste raamatud
Kasutajakoolitus
Hinnakiri
Ruumide broneerimine
Lugejaks registreerumine

Registreeru Eesti Maaülikooli raamatukogu kasutajaks

Lugejaks registreeritakse ka raamatukogus foto ja isikukoodiga kehtiva dokumendi esitamisel.
Lugejaks astuda soovija täidab registreerimiskaardi, mille allkirjastamisel ta kohustub järgima raamatukogu kasutuskorda.

Lugejakaardiks vormistatakse
Lugejakaardi kehtivusaeg on 1 aasta.
Lugeja isikuandmed on konfidentsiaalsed.
EMÜ raamatukogu on avatud kõigile lugejatele.
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook