Infoallikad

Eesti Maaülikooli raamatukogu e-ressursid

E-ressurssidele on tagatud ligipääs Eesti Maaülikooli võrgus (kui ei ole märgitud teisiti).

 

Ostetud andmebaasid on välja toodud rubriigis Andmebaasid.

Väljaspool võrku ligipääsu võimalused on kirjeldatud rubriigis Kaugtöö.


Ostetud e-raamatud on lisatud e-kataloogi ESTER.

Soovides näha kõiki Eesti Maaülikooli raamatukogu ostetud e-raamatuid sisestage sõnaotsingusse EMÜR e-raamatud.


Ostetud e-ajakirjadele ja e-ajalehtedele on aastane võrgupõhine või/ja paroolipõhine juurdepääs sõltuvalt ajakirjast,

Maaülikooliga seotud isikud saavad infot paroolide kohta library@emu.ee või 731 3062.


Eesti Maaülikooli elektroonilisi materjale säilitab ja võimaldab neile juurdepääsu digitaalarhiiv EMU DSpace.