Infoallikad

EMÜR e-ressursside kasutamine

 

E-ressurssidele on tagatud ligipääs Eesti Maaülikooli võrgus (kui ei ole märgitud teisiti).

EMÜR e-ressursside kompatseks kasutamiseks on loodud kaks otsinguportaali: EBSCO Discovery ja Full Text Finder


EBSCO Discovery  võimaldab ühisotsingut raamatukogu vahendatavatest e-ressurssidest, nii ostetud teaduskirjanduse andmebaasidest kui vaba juurdepääsuga teadusajakirjadest. Otsida saab e-ajakirju, e-artikleid, e-raamatuid jpm. Otsingumootoriga on liidestatud ka elektronkataloog ESTER ja  EMU DSpace.

Otsing portaalis on avatud kõigile ja kõikjalt, kuid litsentsitud andmebaaside terviktekstid avanevad vaid EMÜ arvutivõrgus. Kaugligipääs terviktekstidele võimaldatakse üksnes EMÜ liikmeskonnale.


E-ajakirjade ja e-raamatute koondkataloog Full Text Finder, mis kajastab nende leiduvust ja kättesaadavust maaülikoolile ostetud andmebaaside kaudu. Koondkataloogi on mõistlik kasutada allika leidmiseks pealkirja järgi.

Otsing kataloogis on avatud kõigile ja kõikjalt, kuid terviktekstid avanevad vaid EMÜ arvutivõrgus. Kaugligipääs terviktekstidele võimaldatakse üksnes EMÜ liikmeskonnale.


Ostetud e-raamatud on lisatud e-kataloogi ESTER.

Soovides näha kõiki Eesti Maaülikooli raamatukogu ostetud e-raamatuid sisestage sõnaotsingusse EMÜR e-raamatud.


Eesti Maaülikooli elektroonilisi materjale säilitab ja võimaldab neile juurdepääsu digitaalarhiiv EMU DSpace.