Õppijale

Plagiaadituvastussüsteemid

Lõputööde jms üliõpilastööde vormistamisel on oluline korrektselt viidata teiste autorite teostele, mida on töö koostamisel kasutatud. Üliõpilastööde originaalsuse kontrollimiseks on Eesti Maaülikoolis kasutusel kaks plagiaadituvastussüsteemi. 


URKUND on plagiaadituvastussüsteem, mille kasutusõigus on Eesti Maaülikoolile konsortsiumilepinguga ostetud. Programmi eesmärgiks on ennetada plagiaati ning tõsta teadlikkust loomevargusest. Konsortsiumisse kuuluvad veel Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Sisekaitseakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Tallinna Reaalkool.

URKUNDi saavad kasutada kõik maaülikooli akadeemilised töötajad. Üliõpilased iseseisvalt programmi kasutada ei saa. Tudengitel on võimalik oma tööd süsteemi üles laadida, kuid tulemusraport edastatakse õppejõule.

URKUND võimaldab:

  • Võrrelda tekste internetis avalikult kättesaadavate eesti- ja võõrkeelsete materjalidega
  • Võrrelda tekste URKUNDi enda andmebaasis olevate materjalidega (kõik üleslaetud tööd jäävad URKUND andmebaasi)
  • Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid omavahel
  • Kasutada Moodle pluginat, mis hõlbustab õppejõu tööd (toimub automaatne võrdlemine)
  • Õppejõul analüüsida ja tõlgendada kattuvusraporti tulemusi

URKUNDi kasutusjuhendi saad alla laadida SIIT.
Või tutvu URKUNDi kodulehega http://www.urkund.com/en/about-urkundProjekti „Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses“ (kood 1.2.0403.11-0127) eesmärk on kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses eesmärgiga parandada selle abil õppe kvaliteeti ning koolidevahelist koostööd võrreldes kõrgkoolide üleselt lõputöid.
Portaaliga on liidestatud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Sisekaitsekadeemia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Eesti Lennuakadeemia kraaditööde arhiivid. Nimetatud arhiivid sisaldavad doktori-, magistri- ning bakalaureusetöid.

Programm võimaldab:

  • Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid omavahel
  • Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid eestikeelse internetiga.
  • Laadida töid üles käsitsi ning võrrelda töö sisu koolide arhiivide, ning eestikeelse internetiga. Käsitsi üles laetud töid omavahel ei võrrelda.

KRATTi kasutusjuhendi saad alla laadida siit: kasutusjuhend