Raamatukogust

Doktoritöö kaitsmine augustis

EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Gunnar Morozovi väitekirja Süsiniku- ja lämmastikuvood erinevate kasvukohtade kaasikutes ja hall-lepikutes avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 21. augustil 2019 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Veiko Uri, PhD Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut.

Oponent on Professor Leena Finér, PhD Natural Resources Institute Finland – Luke.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.