Raamatukogust

Doktoritöö kaitsmine detsembris

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ivar Ojaste väitekirja Sookure (Grus grus L.) pesitsus- ja rändeökoloogia avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 2. detsembril 2019 algusega 12:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kalev Sepp, PhD, juhtivteadur Aivar Leito, PhD ja vanemteadur Ülo Väli. 

Oponent on prof. Zsolt Végvári, PhD.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.