Raamatukogust

Registreeru e-kursusele "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP.1447)

Ka algaval kevadsemestril alustab taaskord raamatukogu poolt loodud veebipõhine kursus "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP.1447). 

Aine õpetamisega luuakse üliõpilastele võimalus saada algteadmisi ja praktilisi oskusi Eesti ning võõrkeelsete teadusandmebaaside kasutamiseks.

Kursuse eduka läbimise tulemusena:

  • oskad  kasutada Eesti Maaülikooli raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid (RVL, päringud, ruumide kasutamine, fondid, paljundamine, printimine jne);
  • tunned infootsingu põhireegleid ja strateegiad ning oskad neid efektiivselt rakendada nii Eesti kui ka võõrkeelsetes andmebaasides;
  • tead, mis on plagiaat ning oskad rakendada strateegiaid selle vältimiseks tuginedes Eesti Maaülikooli lõputööde vormistamise juhendile;
  • mõistad viitehaldusprogrammide kasutamise eeliseid ja oskad viitehaldusprogrammi RefWorks kasutada referaatide, uurimistööde ja teiste üliõpilastööde koostamise erinevates etappides.

E-kursus on avatud registreerumiseks kuni 02.02.2020 (maht 3 EAP-d, toimumisnädalad 25-33).

 

Rohkem informatsiooni:
Raili Zuba
raili.zuba@emu.ee
Tel: 731 3064