Raamatukogust

Doktoritöö kaitsmine märtsis

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaia Kase väitekirja Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 5. märtsil 2020 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Ülo Niinemets ja vanemteadur Astrid Kännaste.

Oponent on prof. James Blande.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.