Raamatukogust

Doktoritööde kaitsmised juunis

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Anri Aino Elisa Timoneni väitekirja Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse epidemioloogia piimaveisekarjades avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy 11. juunil 2020 algusega 10.00. Veebiruum avatakse 9.45.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Piret Kalmus, DVM, PhD ja dotsent Kerli Mõtus, DVM, PhD.

Oponent on professor Joachim Frey (Berni Ülikool, Šveits).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Anne Ingveri väitekirja Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub veebiruumis Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 16. juunil 2020 algusega 13.00.

Doktoritöö juhendajad on Evelin Loit, PhD ja Ilmar Tamm, PhD.

Oponent on Kaija Hakala, PhD, Senior Researcher Natural Resources Institute Finland (Luke).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Tauri Arumäe väitekirja Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalsetes metsades avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/mai-cyd-h9c, Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 17. juunil 2020 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Mait Lang, PhD.

Oponent: Professor Petteri Packalén, D.Sc (for) School of Forest Sciences University of Eastern Finland.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Linda-Liisa Veromann-Jürgensoni väitekirja Paljasseemnetaimede mesofülli juhtivus avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub veebiruumis Eesti Maaülikoolis, Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 17. juunil 2020 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Tiina Tosens ja professor Ülo Niinemets.

Oponent: Professor Jaume Flexas Department of Biology University of the Balearic Islands.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel ning EMÜ ja TÜ raamatukogus.