Teadlasele

Avatud juurdepääs


Avatud juurdepääsu liikumise peamine seisukoht on, et teadustöö eest on inimene maksumaksjana juba maksnud, seetõttu ei saa nõuda raha selle tulemuste ligipääsuks.


Avatud juurdepääsu (Open Access, OA ) eesmärk on levitada digitaalselt avaldatud ning interneti kaudu vabalt ja tasuta kättesaadavat teadusinformatsiooni. Avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni on võimalik täies mahus ja piiranguteta lugeda, levitada, kopeerida, alla laadida, välja trükkida ja viidata. Kohustuslik on viidata autorile ja algallikale.


Ülemaailmne eelretsenseeritud OA ajakirjade register DOAJ


Ülemaailmne eelretsenseeritud OA raamatute kataloog on DOAB

 


Eesti avatud juurdepääsuga teadusväljaanded on kiiresti leitavad ROAD andmebaasis 


SHERPA Services aitab autoritel ja institutsioonidel teha teadlikke ja kindlaid otsuseid publikatsioonide avaldamiseks avatud juurdepääsu nõuetele vastavalt.

   

SHERPA/RoMEO võimaldab teadlastel ja raamatukoguhoidjatel näha ajakirjade kaupa  avatud juurdepääsuga avaldamise tingimusi.

Andmebaas koondab infot eelretsenseeritud ajakirjade avatud juurdepääsu, litsentsitingimuste ning isearhiveerimise võimaluste kohta. Hõlmatud on ligi 2400 kirjastust. Info ajakirjade kohta pärineb erinevatelt koostööpartneritelt: British Library, Directory of Open Access Journals (DOAJ), National Center for Biotechnology Information (USA) jt.

SHERPA/JULIET  võimaldab teadlastel ja raamatukoguhoidjatel näha rahastajate tingimusi avatud juurdepääsuga avaldamiseks.

Sisaldab teavet teadusrahastajate poliitikate kohta, nende nõuetest avatud juurdepääsu, publitseerimise ja andmete arhiveerimise osas.

OpenDOAR on avatud juurdepääsuga akadeemiliste repositooriumide kataloog.

Alates 2017. aastast on ka Eesti Maaülikooli digitaalarhiiv DSpace selles kataloogis leitav.


OpenAIRE

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) on e-taristu (avatud hoidlate ehk repositooriumite võrgustik) vastastikuse eksperdihinnangu saanud artiklite ja andmekogumite hoidmiseks ja kättesaamiseks, mis on valminud ELi seitsmendast raamprogrammist rahastatud projektide tulemusel.

Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“
Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“
Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“

 

Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt (NOAD) on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu.