Infoallikad

Andmebaasid

Andmebaasidele on tagatud ligipääs Eesti Maaülikooli võrgus (kui ei ole märgitud teisiti). Väljaspool võrku ligipääsu võimalused on kirjeldatud rubriigis Kaugtöö.

Algallikate kiireks leidmiseks andmebaasidest soovitame kasutada e-ajakirjade ja e-raamatute koondkataloogi Full Text Finder.

 

Academic Search Complete

American Chemical Society (ACS) e-ajakirjad

American Society for Microbiology (ASM) e-ajakirjad

BioOne  

CAB Direct

Cambridge University Press e-ajakirjad 

EBSCO andmebaasid                                                                                                                                Võimalik ka paroolipõhine ligipääs

Eesti standardid                                                                                                                                         Paroolid, küsi infot library@emu.ee

Eesti Maaülikooli digitaalarhiiv DSpace                                                                                                Vaba ligipääs

JSTOR 

MEDLINE  

Nature Publishing e-ajakirjad 

Oxford University Press e-ajakirjad 

ProQuest Dissertations & Theses Global 

ProQuest Ebook Central (endine ebrary) 

Royal Society of Chemistry (RSC) e-ajakirjad 

SAGE e-ajakirjad 

ScienceDirect

Scopus 

SpringerNature e-ajakirjad ja e-raamatud

Taylor & Francis e-ajakirjad 

Taylor & Francis e-raamatud 

Web of Science 

Wiley Online Library e-ajakirjad

 

Täiendavate küsimustega andmebaaside kasutamise kohta pöörduge:
Raili Zuba, e-ressursside peaspetsialist
raili.zuba@emu.ee
telefon  731 3064