Infoallikad

Andmebaasid

Andmebaasidele on tagatud ligipääs Eesti Maaülikooli võrgus (kui ei ole märgitud teisiti). Väljaspool võrku ligipääsu võimalused on kirjeldatud rubriigis Kaugtöö.

Algallikate kiireks leidmiseks andmebaasidest soovitame kasutada e-ajakirjade ja e-raamatute koondkataloogi Full Text Finder.

Ühisotsinguks raamatukogu poolt vahendatavatest andmebaasidest ja teistest e-ressurssidest soovitame kasutada ühisotsingumootorit EBSCO Discovery.

 

American Chemical Society (ACS)

American Society for Microbiology (ASM)

BioOne  

CAB Direct     

Cambridge Core    

EBSCO andmebaasid                                                                                                                                    

Eesti standardid                                               

EMÜ digitaalarhiiv EMU DSpace                                                                                        

IEEE Xplore Digital Library

JSTOR 

Nature Publishing

Oxford University Press

ProQuest Ebook Central

SAGE

ScienceDirect     

Scopus 

SpringerNature

Taylor & Francis e-ajakirjad 

Taylor & Francis e-raamatud 

Web of Science 

Wiley Online Library

 

Täiendavate küsimustega andmebaaside kasutamise kohta pöörduge:
Raili Zuba, e-ressursside peaspetsialist
raili.zuba@emu.ee
telefon  731 3064