Raamatukogust

Üldandmed

Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mis tagab õppe- ja teaduskirjanduse kättesaadavuse biomajanduse ning loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.
Raamatukogu on asutatud 1952. aastal.

1. jaanuari 2019. aasta seisuga on raamatukogus:

kasutuskogu 234 185 arvestusüksust
raamatuid 189 977 köidet
ajakirju 12 839 aastakomplekti
ajalehti 276  aastakomplekti
lugejaid 6 319
külastusi 2018. a 30 402
laenutusi 2018. a 23 938
andmebaasid 2018.a 232 457 külastust
EMU DSpace 2018.a 168 734 külastust
töökohti lugemissaalis 54
ruumide üldpind 1057 m²
töötajaid 15


Aadressil Kreutzwaldi 1A asume alates 2007. aasta aprillist.
Avaliku raamatukoguna pakume info- ja raamatukoguteenuseid kõikidele lugejatele.
Raamatukogu osaleb Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi infosüsteemi töös.