Raamatukogust

Filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmised veebruaris ja märtsis

16. veebruaril 2018. a kell 13.15 toimub Eesti Maaülikooli Karl Ernst von Baeri Majas, Tartus, Veski 4 Lea Tuvikese väitekirja 

„The effect of natural variability on the assessment of ecological status of shallow lakes. Loodusliku muutlikkuse mõju madalate järvede ökoseisundi hindamisele“ kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal.

Doktoritöö juhendaja on juhtivteadur Peeter Nõges
Oponent on Prof. Dr. rer. nat. habil. Brigitte Nixdorf (Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3791

26. veebruaril 2018. a kell 12.15 toimub Tartus, Kreutzwaldi 5-2A1 Shuai Li filosoofiadoktori väitekirja
 
„Induction of volatile organic compound emissions from leaves upon ozone and methyl jasmonate (MeJa) treatments. Taimelehtede lenduvühendite emissiooni induktsioon osooni ja metüül jasmonaadi mõjul“ kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal.
 
Doktoritöö juhendaja on prof. Ülo Niinemets
Oponent on dr. Silvano Fares (Research Centre for Forestry and Wood, Italy)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3796


9. märtsil 2018. a kell 10.15 toimub Tartus, Kreutzwaldi 5-D239 Arooran Kanagendrani väitekirja
 
„Differential regulation of release of leaf stress volatiles: from terpene synthase gene expression to emission responses under heat, ozone and wounding stresses. Biogeensete lenduvühendite emissiooni regulatsioon stressitingimustes: geeniekspressioonist  lenduvühendite emissioonivastusteni erinevate abiootiliste stresside korral“ kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse eriala​l.
 
Doktoritöö juhendaja on prof. Ülo Niinemets
Oponent on Dr. Johan Fredin Uddling (University of Gothenburg, Sweden)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3812