Raamatukogust

Uued võimalused CAB Direct andmebaasis

Raamatukogu on ostnud 2018. aastaks CAB Direct platvormil ligipääsu e-raamatute kollektsioonile
CAB eBooks Front File (2014-present). Samal platvormil on endiselt kättesaadavad ka andmebaasid
CAB Abstracts ja CABI Full Text.


Raili Zuba, e-ressursside peaspetsialist
raili.zuba@emu.ee
telefon  731 3064