Raamatukogust

Krista Laose Akvarellid

Krista Laos on sündinud Haapsalus. 1973 – 1978 õppinud ERKI-s metallehistööd 1978 – 1991 Tallinna Juveelitehase kunstnik 1991 Eesti Kunstnike Liidu liige 1991 – 2017 teinud kümme isikunäitust Eestis ja ühe Saksamaal. Ta on esinenud oma loominguga 47 näitusel Eestis, Tšehhis, Leedus, Lätis, Saksamaal, Venemaal, Prantsusmaal, USA-s, Taanis, Rootsis, Soomes, Hispaanias, ja Hiinas 1992 preemia rahvusvaheliselt emailikunstinäituselt Klaipedas 1993 preemia rahvusvaheliselt emailinäituselt Moskvas 1999 Ede Kurreli nimeline Metallikunstnike Liidu preemia Krista Laos: Olen professionaalne ehtekunstnik ja tööt...

Ööraamatukogu 8.-11. jaanuarini

Hea maaülikooli raamatukogu kasutaja!   8. - 11. jaanuarini toimub jälle ÖÖraamatukogu. Oleme avatud kella 23ni.    NB! Alates kella 21st pääseb raamatukokku ainult Torni poolt maja kahe tiiva vahelt. Oled oodatud!   Sinu maaülikooli raamatukogu

Sissejuhatav kursus: infootsingud ja andmebaaside kasutamine

Ka algaval kevadsemestril on võimalik tudengitel osaleda veebipõhilisel kursusel „Sissejuhatav kursus: infootsingud ja andmebaaside kasutamine“ (OP.1447). Aine õpetamisega luuakse üliõpilastele võimalus saada algteadmisi ja praktilisi oskusi elektronkataloogide ja andmebaaside kasutamiseks. Kursuse eduka läbimise tulemusena üliõpilane tunneb ja oskab: kasutada Eesti Maaülikooli raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid; kasutada e-kataloogi ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE ja EMÜ Raamatukogu digitaalarhiivi DSpace; efektiivselt rakendada infootsingu põhimõtteid ja strateegiaid erinevates otsi...

Teraapiakoerad neljapäeviti raamatukogus

Teraapiakoerad Mona, Harper ja Wufi soovivad aidata vähendada eksamiperioodi pingeid. Mona on raamatukogus alates 4. jaanuarist neljapäeviti 17.00-18.00 Harper on raamatukogus 11. jaanuaril 18:00-19:00 ja Wufi samal päeval 19:00-20:00  

Viivisevaba periood 20. detsembrini

Viivisevaba periood 20. detsembrini

Arthur Jaama 100. sünniaastapäeva näitus

Arthur Jaama 100. sünniaastapäeva

Albert Camus – digitaalne, interaktiivne ja mitmekeelne näitus

Albert Camus – digitaalne, interaktiivne ja mitmekeelne näitus

Raamatud juunis raamatukokku

Juuni on viivisevaba

Reelika Holtsmeieri maalinäitus

Reelika Holtsmeier

Uued võimalused raamatukogus

Uued võimalused raamatukogus

Raamatukogu pakub veebipõhist vabaainet

RAAMATUKOGU PAKUB VEEBIPÕHIST VALIKAINET

Viivisevaba raamatute tagastamine 21. detsembrini

Detsember on viivisevaba

Soovitame lugeda

Soovitame lugeda

Mari Nõmmela maalid

Mari Nõmmela maalinäitus

JUUNI ON VIIVISEVABA

Juunis on maaülikooli raamatukogus viivisevabalt võimalik tagastada laenutähtaja ületanud raamatuid. Varem tasumata jäänud viiviseid ei kustutata.

KRISOSTOMUSE RAAMATUTE NÄITUSMÜÜK

Krisostomuse raamatute näitusmüük maaülikooli raamatukogus 23. märtsini on raamatukaupluse Krisostomus ja maaülikooli raamatukogu koostööna võimalik tutvuda valdkonnapõhise uuema väliskirjandusega. Näituste ruumis on raamatud teemadel: keskkon

KRISOSTOMUSE RAAMATUTE NÄITUSMÜÜK

Krisostomuse raamatute näitusmüük maaülikooli raamatukogus