Abiks info otsimisel

Otsingud raamatukogude ühiskataloogist

 

 • E-kataloog ESTER on Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog, mille kaudu saab otsida raamatute, ajakirjade, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jm leidumust raamatukogudest.
   
  • EMÜ raamatukogus leiduvate allikate leidmiseks piirake e-kataloog ESTER avalehel Täielik kataloog otsinguks Eesti Maaülikooli raamatukogu.
  • Soovides näha kõiki EMÜ raamatukogu ostetud e-raamatuid sisestage sõnaotsingusse EMÜR e-raamatud.
  • Põhjalikuma tutvustuse leiate e-kataloog ESTER kasutusjuhendist.
    

Otsingud EMÜ e-ressurssidest

 

 • EMÜ-le ostetud andmebaaside ja e-väljaannete kasutamiseks tuleb kas a) viibida EMÜ arvutivõrgus (vt andmebaaside nimekirja alamenüüst Andmebaasid), b) seadistada oma arvutisse OpenVPN ühendus või c) mõnel juhul saab siseneda paroolidega (vt täpsemalt Kaugtöö e-ressurssidega).

 

 • EMÜ-le avatud e-ressurssidest kompaktseks otsimiseks on kaks otsingukeskkonda:
   
  • EBSCO Discovery Service on ühisotsingumootor, mis võimaldab ühisotsingut EMÜ-le ostetud andmebaasidest kui ka vaba juurdepääsuga teadusajakirjadest. Lisaks otsitakse allikaid ka digitaalarhiivist EMU Dspace.
    
  • ​​​​​​​​Full Text Finder on e-ajakirjade ja e-raamatute koondkataloog, mis võimaldab konkreetse e-ajakirja või e-raamatu kättesaadavust kontrollida. Koondkataloog kajastab nende leiduvust ja kättesaadavust EMÜ-le ostetud andmebaasides.

 

Väljaspool EMÜ arvutivõrku tuleb EBSCO Discovery, Full Text Finder'i ja BrowZine Library kasutamiseks seadistada oma arvutisse OpenVPN ühendus. Vaata rohkem Kaugtöö e-ressurssidega.

 

 • Digitaalarhiiv EMU DSpace kogub, säilitab ja võimaldab ligipääsu EMÜ lõputöödele, publikatsioonidele ja teadusandmetele, mis on koostatud EMÜ liikmeskonna poolt. Valdavad on failid vaba juurdepääsuga. Magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõputöödelele on peale kaitsmist ligipääsupiirang 3 kuud, kui ei ole märgitud teisiti.
   

Muud keskkonnad
 

 • DIGAR on Eesti Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis jaguneb kaheks: digitaalarhiiviks ja Eesti artiklite portaaliks. Digitaalarhiiv sisaldab Eestis ilmunud ajakirju kuni 2016. aastani, e-raamatuid, pildimaterjale jm. Eesti artiklite portaalis on leitavad Eestis ilmunud ajakirjad ning jätkväljaanded alates 2017. aastast ja ajalehed alates 1821. aastast. Keskkonda täiendatakse igapäevaselt. Kasutajad saavad allikaid kasutada veebipõhiselt, kuid palju on ka piiratud ligipääsuga allikaid. Sel juhul tasub tutvuda allika juures oleva infoga, millistes raamatukogudes või mis tingimustel on allikas DIGARis kättesaadav.
   
 • ISE on Eesti artiklite andmebaas, kuhu on lisatud aastatel 2009-2016 Eestis ilmunud ajalehtede ja ajakirjade artiklite, artiklite kogumike ja jätkväljaannete kirjed. Osad neist on keskkonnas ka veebipõhiselt kättesaadavad. Alates 2017. aastast andmebaasi enam igapäevaselt ei uuendata ja väljaandeid lisatakse valikuliselt. Uuemad väljaanded on kättesaadavad Eesti artiklite portaalis DIGAR.
   
 • ETERA on Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu, mis sisaldab digiteeritud õppematerjale, raamatuid, ajakirju, ajalehti, Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöid jne. ETERAst leiab nõukogude perioodil ilmunud ajalehti ja materjale Eestis loodud ja avaldatud teaduseuuringute kohta. Materjale saab lugeda veebis, kuid osadele allikatele puudub ligipääs väljaspool Tallinna Ülikooli võrku.
   
 • E-varamu on otsingukeskkond, mis võimaldab teha ühisotsingut e-kataloogist ESTER, artiklite andmebaasist ISE, ülikoolide digitaalarhiividest ning muuseumide ja arhiivide digiteeritud kogudest.
   
 • Eesti märksõnastik on kõiki ainevaldkondi hõlmav märksõnastik, mida kasutatakse teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja allikate otsimiseks märksõnade abil. Kui vajad abi allikate otsimisel, siis Eesti märksõnastik aitab leida vastava teema kohta kitsamaid, laiemaid ja seotud märksõnu. Lisaks pakub märksõnastik ka inglisekeelseid vasteid, mis on abiks võõrkeelsete allikate leidmisel.