Välisperioodika e-väljaanded

Lisaks andmbaasides leiduvatele ajakirjadele ostab maaülikooli raamatukogu ligipääsu Eesti Maaülikooli võrgus või paroolipõhiselt  järgnevatele e-ajakirjadele.

Paroolide saamiseks pöörduge library@emu.ee.

 

ACI Materials Journal

Agricultural Finance Review

Animal Welfare

Apidologie 

Applied Animal Science 

Botany

Canadian Journal of Forest Research

Canadian Journal of Plant Science

Current Biology

DEGA Galabau           (Paroolipõhine ligipääs)

DEGA Gartenbau       (Paroolipõhine ligipääs)

Deutsch Perfekt         (Paroolipõhine ligipääs)

Fleischwirtschaft

Holzforschung

In Practice

International Journal of Agricultural Resources, Governance & Ecology   

International Journal of Plant Sciences

International Journal of Productivity and Quality and Management

Journal of Building Physics

Journal of European Real Estate Research 

Journal of Great Lakes Research  

Journal of the American Animal Hospital Association

Journal of the American Veterinary Medical Association

Journal of Sustainable Tourism

Journal of Veterinary Medical Education 

Material Testing =Materialpruefung

Phytopathology®

Plant Disease

Reproduction: The Official Journal of the Society for Reproduction and Fertility 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

TTJ (Timber Trades Journal)      
Current issue
Archive (2021-current)      (Paroolipõhine ligipääs)

Top Agrar      (Paroolipõhine ligipääs)

TOPOS: The International Review of Landscape Arhitecture and Urban Design   (Paroolipõhine ligipääs)

Tourism Management

Veterinary Anaesthesia and Analgesia 

Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology

Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice

Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice

Veterinary Pathology

Veterinary Record

The World of Food Ingredients     (Juurdepääsuks kasutage oma meiliaadressi)