Lõputöö saatmise juhend

 Hea lõpetaja!
 
  1. Saada oma lõputöö raamatukogule instituudi õppedirektori või kolledži direktori määratud tähtajaks                                                 
  2. Täida töö saatmise vorm
  3. Manusta oma lõputöö failid DigiDoc konteinerina (v.a. doktoritöö)
    • Kõik lõputöö juurde kuuluvad failid (täistekst, lisad, joonised) peavad olema saadetud ühe DigiDoc konteinerina (allkirjastatud digitaalselt lõputöö koostaja(te) ja juhendaja(te) poolt).
    • Lõputöö täisteksti fail peab konteineris olema kirjutuskaitseta PDF formaadis (tekst peab olema kopeeritav).
    • Konteineris sisalduvate failide nimed peavad sisaldama töö autorit, lõpetamise aastat, õppetaset (BA, MA, DO, RAK), õppekava (LS, AR, MH, LV, EG jne) ja seda, kas tegu on täisteksti või lisaga. Näiteks: Valter_Kuusk_MA2023_LV_täistekst või Sigrid_Siil_MA2023_EG_tehniline_joonis

      4. Kui lõputöö on seotud Eesti Maaülikooli Rohelise Ülikooli eesmärgiga toetada jätkusuutlikku arengut, siis vali 
         rippmenüüst teemavaldkond. Kui ei ole, siis tee valik "ei ole" ja kui Sa pole kindel, siis vali rippmenüüst  "ei tea".

      5. Õnnestunud saatmise korral ilmub sellekohane teade. Töö täistekst muutub nähtavaks kolme kuu möödudes peale edukat kaitsmist.

 

Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust:
Karmen Kalk, infopädevuse spetsialist
karmen.kalk@emu.ee
Tel: 731 3064