Lõputöö saatmise juhend

 Hea lõpetaja!
 
  1. Saada oma lõputöö raamatukogule instituudi õppedirektori või kolledži direktori määratud tähtajaks                                                              [Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord. Vastu võetud Eesti Maaülikooli senati 27.02.2020 määrusega nr 1-28/4] [Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord. Vastu võetud Eesti Maaülikooli senati 09.04.2020 määrusega nr 1-28/9]
  2. Täida töö saatmise vorm
  3. Manusta oma lõputöö failid DigiDoc konteinerina (v.a. doktoritöö)
    • Kõik lõputöö juurde kuuluvad failid (täistekst, lisad, joonised) peavad olema saadetud ühe DigiDoc konteinerina (allkirjastatud digitaalselt lõputöö koostaja(te) ja juhendaja(te) poolt).
    • Lõputöö täisteksti fail peab konteineris olema kirjutuskaitseta PDF formaadis (tekst peab olema kopeeritav).
    • Konteineris sisalduvate failide nimed peavad sisaldama töö autorit, lõpetamise aastat, õppetaset (BA, MA, DO, RAK), õppekava (LS, AR, MH, LV, EG jne) ja seda, kas tegu on täisteksti või lisaga.

                             Näiteks:
                                 Valter_Kuusk_MA2020_LV_täistekst
                                 Sigrid_Siil_MA2020_EG_tehniline_joonis
      4. Kas sinu lõputöö on seotud Eesti Maaülikooli Rohelise Ülikooli eesmärgiga toetada jätkusuutlikku arengut? Kui on, siis vali 
         rippmenüüst teemavaldkond. Kui ei ole, siis tee valik "ei ole" ja kui Sa pole kindel, siis vali rippmenüüst  "ei tea".

 

Töö üleslaadimine digitaalarhiivi DSpace võtab raamatukogul mõne päeva aega, seega kontrollimaks töö olemasolu digitaalarhiivis varu kannatust ….
Kui töö on raamatukogu poolt sisestatud digitaalarhiivi, siis esialgu on näha lõputöö lühikokkuvõte. Töö täistekst muudetakse nähtavaks peale edukat kaitsmist kolme kuu möödudes.

 

NB! Õnnestunud saatmise korral ilmub sellekohane teade. Ära lae oma tööd raamatukogu kodulehele mitu korda.

Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust:
Karmen Kalk, infospetsialist
karmen.kalk@emu.ee
Tel: 731 3064
Mob: 522 5046