Õppijale

Õpingute alusdokumendid

 

Õppekorraldust reguleerib Eesti Maaülikoolis õppekorralduseeskiri.

Lõputööde vormistamise nõuded jms dokumendid on leitavad Eesti Maaülikooli kodulehel rubriigis Õpingute alusdokumendid.

Litsentside, avalduste jms dokumentide vormid on leitavad Eesti Maaülikooli kodulehel rubriigis Dokumendivormid.