Õpingute alusdokumendid

Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord
Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord

Õppekorraldust reguleerib Eesti Maaülikoolis õppekorralduseeskiri.

Lõputööde vormistamise nõuded jms dokumendid on leitavad Eesti Maaülikooli kodulehel rubriigis Õpingute alusdokumendid.

Litsentside, avalduste jms dokumentide vormid on leitavad Eesti Maaülikooli kodulehel rubriigis Dokumendivormid.